2019-Aug-22

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Allt viktigare kunna hantera multicad

Skriv ut
Aberdeen_multicad_150
Att kunna hantera flera olika cadformat är en framgångsfaktor enligt en ny undersökning från Aberdeen. Hela 82 procent av de undersökta företagen hantera tre cadformat eller fler.

De företag som bäst kan hantera olika cad-format har större konkurrenskraft eftersom de oftare levererar i tid, har en bättre kvalitet och lägger ner färre mantimmar på konstruktionerna, slår undersökningsföretaget Aberdeen Group fast i en nyutkommen rapport.

I rapporten har man undersökt 269 företag, inom olka branscher och i olika storlekar, de flesta i USA, men 22 procent är europeiska. Resultatet är att hela 82 procent av företagen hanterar tre olika-cad-format under konstruktionsprocessen och 42 procent hanterar fem eller fler olika format.

De tre främsta skälen till detta är enligt undersökningen att kunder och partners använder sig av olika cad-system (52%), att de behöver använda data från gamla system (45%) och att livs-cykel supporten kräver att man håller liv i äldre versioner av mjukvarorna (29%).

Tips för framgång

Aberdeen har en metodik där de utser en grupp företag som är bäst i klassen och jämför de övriga med dem.  I den jämförelsen framkommer att de som bäst klarar av att hantera multicad oftare har standardiserat på ett enda cad-system, men sedan specialiserat sig på att kunna ta emot och leverera i olika format. De använder oftare visualisering och de håller också betydligt oftare reda på all cad-data med hjälp av pdm eller plm.

I rapporten framgår också att de inte i huvudsak förlitar sig på standardiserade format som STEP eller IGES, utan istället utnyttjar de mjukvaror som finns för att ta tillvara så mycket information som möjligt vid översättningen från ett cad-format till ett annat.

Undersökningen utfördes under november och december 2010. Rapporten har titeln ’Working with Multi-CAD? Overcoming the Engineering Collaboration Bottlenec’ och den finns att ladda ner här (gratis efter inloggning till och med mars 2011)

De flesta använder mer än ett

I senaste mätningen av Konstruktionschefsindex från december 2010 kan vi se att de svenska konstruktionsavdelningarna ofta arbetar i flera cad-system. 43 procent arbetar i två och 20 procent i tre eller fler, medan de återstående 37 procenten arbetar i ett enda cad-system.

Hur många olika cad-format de hanterar har vi dock inte frågat.

Monica Westman

TwitterFacebookDigg