2019-Aug-22

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Gartner spår ökade IT-investeringar

Skriv ut
Informationsteknik_150
3 576 miljarder dollar, eller cirka 24 500 miljarder svenska kronor, kommer världen att spendera på informationsteknik i år, enligt Gartner. Det är en ökning med drygt 5 procent jämfört med 2010.
Analyshuset Gartner har höjt prognosen för IT-investeringarna i världen för i år. Vi handlade nämligen betydligt mer informationsteknik under 2010 än vad Gartner tidigare förutsåg. Visserligen ger den svaga dollarn ett visst bidrag, men investeringarna låg i fjol på 3 402 miljarder dollar, en ökning med 5,4 procent jämfört med 2009.

Gartners prognos låg på 3,2 procents tillväxt för 2010.

Nu i år ska vi i världen spendera 3 576 miljarder dollar, motsvarande ofattbara 24 500 miljarder svenska kronor på informationsteknik, en ökning med 5,1 procent jämfört med 2010. (Storleken på it-investeringarna motsvarar cirka åtta gånger Sveriges BNP).

Mest lägger vi ner på service inom it och telekom, tillsammans står servicen för hälften av investeringarna.  Men största ökningen tror Gartner kommer inom telekomutrustning, den försäljningen ökar med 9,1 procent i år. Datorer och annan hårdvara ökar med 7,5 procent, företagen ökar sina investeringar i mjukvara med 7,5 procent, medan service inom både it och telekom ökar långsammare, med 4,6 respektive 3,4 procent.

Men Richard Gordon, forskningschef på Gartner, varnar för att prognosen är osäker, de mogna ekonomierna i Västeuropa och USA växer långsamt och bakslag kan komma, anser han. Men eftersom it är ett så viktigt element för att minimera och reducera kostnaderna i företagen bedömer Gartner att it-investeringarna trots allt kommer att fortsätta öka.

Monica Westman

 

TwitterFacebookDigg