2019-Aug-22

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Här säljs tillgänglighet

Skriv ut
BAE_RG41_1_Med_h150
BAE_HakanSundell_150

Att kunna följa varje enskilt stridsfordon under hela dess livstid gör att BAE Systems i Örnsköldsvik kan sälja tillgänglighet och tjäna pengar även på en eftermarknad.

BAE Systems i Örnsköldsvik har servicepersonal på plats i exempelvis Afghanistan för att se till att varje fordon är tillgängligt just när det behövs. Tiden från beställning till avklarad service har minskats från veckor till dagar, vare sig det handlar om skador som uppstått vid incidenter eller normal och regelbunden service.

När kunderna upphandlar stridsfordonen träffas det också numera en överenskommelse om tillgänglighet. Eftersom alla överenskomna data om varje enskilt fordon finns i en databas, går de snabbt att serva och underhålla. Det är lätt att hitta exakt rätt reservdel och på så vis öka tillgängligheten. Databasen når serviceteknikern, eller för all del kunden själv, via en portal och ett enkelt webbgränsnitt.

- Tidigare gillade vi när något gick sönder för då fick vi leverera en reservdel. Men tack vare  informationstekniken kan vi istället sälja innovativa tjänster på eftermarknaden, säger Håkan Sundell, CIO för BAE systems i Sverige.

I exempelvis Afghanistan finns nu ett lager med reservdelar, och kunden betalar först när något kommer till användning.

Allt eftersom systemet byggs upp och data kommer in om vilka reservdelar som går åt mest, vilka problem som uppstår på de olika serierna av stridsfordon, får man också allt större möjligheter att sätta in förebyggande underhåll och även hitta nya tekniska lösningar.

- Om vår personal upptäcker att det ofta är problem med exempelvis vindrutetorkarna söker de snabbt en bättre lösning. Sådan statistik vill man inte ha, säger Håkan Sundell.

Även statistiken hämtas enkelt ur databasen. Och uppstår problem med en komponent kan man söka ”where used”, och få reda på i vilka fordon just den komponenten har använts, för att kunna byta ut den vid första bästa servicetillfälle.

- Portalen är idag en central del av vårt kunderbjudade, här finns funktioner som man inte hittar någon annan stans och den har ett stort affärsvärde för oss, säger Håkan Sundell.

 

Viktigt med standard i botten

Det låter enkelt, men har ändå varit en ganska lång resa att få till i praktiken. Arbetet började år 2000 då BAE Systems tillsammans med bland andra Boeing och amerikanska försvarsdepartementet deltagit i arbetet att ta fram standarden PLCS (Product LifeCycle Support, en del av STEP-standarden). Koordinator för projektet var Eurostep som också utvecklade en produkt, Share-A-Space, som bygger på just PLCS.

- Share-A Space i sig självt klarade inte riktigt det vi ville ha, men informationsmodellen bakom gjorde det, så vi har tagit hjälp av Eurostep att utvecka webbtjänster som ligger ovanpå, säger Håkan Sundell.

I botten finns alltså Share-A-Space, med en informationsmodell som klarar av att länka ihop alla data, hantera ändringar, hålla reda på ”as built” (hur varje produkt verkligen byggdes och bestyckades), vilka metoder som använts osv.

Tack vare webbtjänsterna kan man sedan skapa individer och plocka upp de data ur databasen som gäller för varje individ.

Utöver det har man sedan utnyttjat ett antal enkla mjukvaror från Microsoft.

- De har en bra och enkel utvecklingsmiljö med Sharepoint som nav, där vi kunde ta fram en arbetsprocess som hanterar hela kedjan, säger Håkan Sundell.

Några andra Microsoft-applikationer som använts är InfoPath för att bygga upp formulär, Analysis services för att skapa enkel och lätt begriplig statistik och Reporting services för att ta fram snygga rapporter.

Utåt sett är resultatet en enkel webbportal där man kan följa individ för individ eller en enskild typ av fordon i enkla kurvor och diagram.

- Vi har en stark informationsmodell i botten, några SOA-applikationer från Eurostep och ovanpå det enkla och billiga Microsoft-applikationer. Det blev ett lätt beslut för företagsledningen att fatta, säger Håkan Sundell.

En styrka är också säkerheten, via behörigheter kan en kund bara komma åt information om sina egna fordon. Den som lägger in information äger den och har också rätten att ange vem eller vilka som får titta på och hantera informationen.

 

Kräver en mogen organisation

Naturligtvis fanns det också utmaningar i projektet. För att kunna följa en individ under hela livslängden krävs att data hela tiden matas in i systemet. Och det gäller hela kedjan, från krav och konstruktion via tillverkning och användning till service och underhåll.

- För konstruktionscheferna var det här en utmaning till en början, pengarna för det arbete de fick lägga ner tjänar vi ju långt senare. Därför var det på det mänskliga planet som det var svårast att få detta att fungera. Det här kräver en mogen organisation och det har vi idag, säger Håkan Sundell.

Till en början klarade inte heller applikationen av att hantera de gigantiska mängderna information, det handlar ju inte bara om en serie stridfordon tillverkade och levererade i ett land. BAE Systems har tillverkning och kunder i många länder och flera olika varianter av varje produkt.

- Uppskalningen var ett problem och vi hade lite frostiga relationer med Eurostep ett tag, men de svarade på trycket och det är vi enormt glada för idag.

Monica Westman

 

TwitterFacebookDigg