2019-Aug-22

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Lean är att arbeta med dubbla produkter

Skriv ut
Michael_Grieves_150
Michael_Grieves_st150
Att vara lean är att arbeta med dubbla produkter, en verklig och en virtuell. Det hävdar den amerikanske professorn och PLM-experten Michael Grieves. Han tycker också till om standarden PLCS.

Spegla produkterna, arbeta med två produkter, en fysisk och en virtuell, under hela produktens livslängd, uppmanar Michael Grieves.

Det leder nämligen till ett minskat slöseri med resursen mänsklig arbetskraft. Människotid är dyr medan maskintid är billig. Alltså ska vi utnyttja datorer och informationsystem till sådant de är bätter på än vi - som till exempel att hålla reda på exakt vilka delar som sitter var i en enskild produkt.

- Varje gång någon måste plocka isär en bil eller en helikopter för att få veta exakt vilken del som behöver bytas är det slöseri med resurser. I den virtuella spegelprodukten går det snabbt att ta fram artikelnumret och beställa rätt reservdel, exemplifierar han.

Att lägga ner tid på att samla och lägga in information om en produkt på individnivå och hantera den informationen under produktens livslängd betalar sig flera gånger om, hävdar Michael Grieves.

Han pekar på än fler fördelar med att spegla produkterna; konstruktionsändringar görs enkelt och för förhållandevis billigt, det är lätt att hålla reda på varianter, arbetet blir effektivare och på köpet kan man skapa nya innovativa tjänster på eftermarknaden. Och en hel del företag har upptäckt detta.

- Hur den virtuella produkten ska definieras och vem som äger och ansvarar för den är frågor som nu diskuteras allt mer, säger han.

Bland det viktigaste, och svåraste, är att få alla de människor som finns i kedjan konstruktion, produktion, service och underhåll, att förstå vilken information som är kritisk och också förstå vikten av att samarbeta.


Konstruktör ett ensamarbete

Samarbete är också essentiellt för PLM, anser Michael Grieves.

- Informationen finns allt för ofta i silos och mycket lite av det ingenjörsarbete som bedrivs idag handlar om att samarbeta. Två tredjeldelar av tiden arbetar konstruktören ensam, trots att vi vet att människor är mer kreativa och innovativa när vi samarbetar.

Han beskriver hur storföretag försökt råda bot på detta genom att skapa virtuella samarbetsrum, Virtual Collaboaration Rooms, VCRs, där designer, konstruktörer, produktionsmänniskor, underhållspersonal och marknadsförare samlas och i ett tidigt skede hanterar tillverkningsbarhet, underhållsbarhet, återvinningsbarhet, användarvänlighet, tillförlitlighet med mera.

- Kvalitet handlar ju inte om att ha de bästa materialen eller processerna, utan om att produkten fungerar precis så som användaren har tänkt sig.

Definitionen av PLM

PLM är en möjliggörare, ett sätt att tänka snarare än en mjukvara eller en teknik. Enligt Michael Grieves definition är det ett sätt att se på och hantera människor, processer och teknik under en produkts hela livslängd, från design och konstruktion, via produktion och användning, till service, nerplockning och återvinning.

- PLM är bättre och tydligare definierat än ERP, som är vad SAP eller Oracle råkat stoppa in i det, säger han.

Men det här betyder också att PLM måste vidgas från att vara en angelägenhet bara för konstruktion och möjligen också produktion, till att innefatta även områden som inköp, kontrakt med underleverantörer och marknadsföring.

- PLM måste förstås av dem som sitter på den översta stolarna i företaget, säger han.

För PLM är viktigt och nödvändigt, anser Michael Grieves, eftersom det hjälper oss att bli innovativa och minskar slöserier.

Hur långt har vi då hunnit i utvecklingen?

Nja, inte så långt säger han och lägger ut en axel med fem stationer.

Vi börjad med utveckling i 2d, gick över till 3d och så kom den modellbaserade utvecklingen som nummer tre. Där är många i dag, men inte alla. Den fjärde, VR, virtual reality, det vill säga en utveckling i rätt omgivning är de främsta på väg in i nu. Sista och femte steget är livscykelbaserade modeller, med dit är det en bra bit kvar.

Michael Grieves är amerikansk professor vid University of Iowa, han konsultar åt Nasa, är en populär föredagshållare och författare till ett antal böcker om PLM. Den första, Product Lifecycle Management: Driving the Next Generation of Lean Thinking, kom 2006. Den senaste I raden släpps I januari, Virtually Perfect - Creating Real Quality with Virtual Products. 

Monica Westman

 
Michael Grieves om standarden PLCS

Michael Grieves är inbjuden talare på PDT Europe som ju handlar om standard i allmänhet och PLCS i synnerhet. Via Nasa (och kanske även Boeing) har han kommit i kontakt med standarden, som han annars uppfattar som något typiskt europeiskt som man inte riktigt vet vad det är.

En produkt som byggts på standarden är Eurosteps Share-A-Space. Den används av flera av de giganter som deltog i standardiseringsarbetet, men standarden har annars inte fått så stort genomslag.

Efter två dagars konferens är ändock Michael Grieves nöjd med det han ser, resan har betalat sig för hans del. PLCS innehåller mycket av det som är viktigt inom PLM, exempelvis att information kan bytas fritt, oberoende av system.

- Men ni har mycket jobb kvar att göra, säger han. Standarden måste vara både tillräckligt robust och flexibel för att bli använd och PLM-leverantörerna måste med i arbetet. ”Skrik och sparka” för att få dem att prova, råder han.

- Jag är tveksam om ni lyckas, men det är en bra idé, så jag är öppen för att konvertera. Jag är ju akademiker och kan bara tala om för andra vad de ska göra. Alltså säger jag som kapten Picard (i StarTrek)”Make it so”, säger Michael Grives med ett skratt.

 

PLCS, Product LifeCycle Support – är en internationell standard, en del av STEP, som hanterar information om en produkts livscykel, från krav via design och drift till skrotning. I det internationella Product Life Cycle Support konsortiet, PLCS Inc, medverkar svenska Eurostep, som koordinerade arbetet att ta fram standarden, samt stora aktörer som Boeing, Saab, BAE Systems. Lockheed Martin, FMV och amerikanska försvarsdepartementet.

Monica Westman

TwitterFacebookDigg