2019-Aug-22

Senast uppdaterad06:00:00 AM GMT

Dassault samlar och ökar forskningen i Indien

Skriv ut

Dassault Systèmes samlar all sin forskning i Indien i ett bolag, 3DPLM. Forskningschefen Dominique Florack har nu fler än 1000 medarbetare i Indien.DS_Dominique_Florack_100

All den forskning kring Delmia, Enovia, Catia, Simulia och SolidWorks som Dassault Systèmes i dag bedriver i Bangalore och Chennai, Indien, samlas nu i ett enda bolag - 3DPLM.

Även Delmia India kommer att bli en del av 3DPLM och det innebär att Dassault Systèmes ökar sin ägarandel i 3DPLM från 30 procent till 42. Övergången väntas bli klar under 2011.

- Det vi ser är resultatet av en mycket lyckosam forskningssatsning i Indien som startade med Delmias forskningslaboratorium i Bangalore för mer än 20 år sedan, säger Dassault Systèmes högste forskningschef Dominique Florack i en kommentar.

3DPLM har bidragit aktivt till forskning och utveckling inom Dassault sedan 2002.

- Det här är ett erkännande för vårt excellenta arbete och visar med vilken snabbhet vi blivit en integrerad del av Dassault Systèmes forskningsorganisation. Vi välkomnar nu alla Dassault Systémes anställda i Indien, kommenterar 3DPLMs vd Shashank Patkar.

När resurserna nu slås samman har Dassault Systèmes fler än 1000 personer som arbetar med FoU i Indien.

Monica Westman

Foto Dassault Systèmes

 

 

TwitterFacebookDigg